Cuvântul „neam“ înseamnă aici succesiune de generaţii (neamul Mărculeştilor).