Sol 03:14
Ferice de-acel famen din ale cărui mâini n'a curs fărădelege,
acel ce gânduri rele n'a îndreptat spre Domnul;
el va primi răsplată pentru credinţa lui,
un loc de mare slavă acolo'n templul Domnului.
Is 56
Neamurile chemate la mântuire.
1
Acestea zice Domnul:
Păziţi judecata şi faceţi dreptate,
căci mântuirea Mea e gata să vină
şi mila Mea să se descopere.
2
ericit bărbatul care face aceste lucruri
şi omul care se ţine de ele
şi zilele de odihnă le păzeşte fără să le spurce
şi mâinile şi le fereşte de fapta nedreaptă.
3
Să nu zică străinul care s'a lipit de Domnul:
„Îndeosebi mă va osebi Domnul de poporul Său!“,
iar famenul a să nu zică: „Eu sunt un pom uscat!“
4
Aşa zice Domnul către fameni:
Toţi aceia care vor ţine zilele de odihnă rânduite de Mine
şi vor alege cele ce sunt după voia Mea
şi se vor ţine de legământul Meu,
5
acelora în casa Mea şi înlăuntrul zidurilor Mele
le voi da loc de mare cinste,
mai bun decât fii şi fiice:
nume veşnic le voi da – şi el nu va lipsi.
6
Şi-l voi da străinilor care s'au lipit de Domnul
ca să-I slujească şi să iubească numele Domnului,
ca să-I fie Lui slugi şi slujnice;
iar pe toţi cei ce păzesc, fără să le spurce, zilele de odihnă
rânduite de Mine
şi pe cei ce se ţin de legământul Meu,
7
pe aceia îi voi aduce în muntele Meu cel sfânt
şi'n casa Mea de rugăciune îi voi desfăta;
arderile-lor-de-tot şi jertfele lor
primite vor fi pe jertfelnicul Meu;
căci casa Mea casă de rugăciune se va chema
pentru toate neamurile,
8
zice Domnul,
Cel ce-i adună pe risipiţii lui Israel;
căci lui îi voi strânge adunare.
9
Voi, fiare ale câmpului, veniţi cu toatele, mâncaţi,
voi, fiare ale codrului! b
10
Vedeţi cum toţi au orbit,
nimic n'au cunoscut:
câini apucaţi de muţenie, care nu vor lătra,
visându-şi culcuşul şi iubind dormitarea;
11
câini cu suflet neruşinat, care nu ştiu ce e saţiul
şi sunt răi, neavând nici o înţelegere;
fiecare din ei şi-a urmat propria sa cale,
fiecare până'n culmea voii sale proprii:
12
„Veniţi, să bem vin şi să ne îmbătăm,
iar mâine s'o facem şi-mai-şi!...“ c.