„Ziua cercetării“: vremea când Dumnezeu Se va ocupa de reabilitarea drepţilor.