Literal: „din Şeol“; „din Hades“; „din sălaşul morţilor“.