Sof 03:15
Domnul ţi-a şters nedreptăţile
şi te-a izbăvit din mâna vrăjmaşilor;
Domnul, Regele lui Israel, e'n mijlocul tău,
şi rele nu vei mai vedea.

Za 10
CAPITOLUL 10
Binefaceri dumnezeieşti. Pedepse pentru idolatri. Întoarcerea lui Israel.
1
Cereţi de la Domnul ploaie
la vreme timpurie şi târzie!

Domnul a făcut alaiuri cereşti
şi ploaie îndesată le va da,
fiecăruia iarbă'n poiană.
2
Că idolii a grăit-au doar palavre
şi vrăjitorii doar vedenii mincinoase
şi vise mincinoase au grăit
şi mângâieri deşarte-au îmbiat;
de-aceea s'au şi dus, ca nişte oi,
şi de necazuri s'au umplut,
că nici o vindecare nu era.
3
Mânia Mea s'a'ntărâtat
împotriva păstorilor,
dar Eu pe miei îi voi veghea;
şi Domnul Dumnezeu Atoateţiitorul,
El va veghea asupra turmei Sale –
casa lui Iuda –
şi îi va face ca pe-un cal al Său
bine'ntocmit pentru război b.
4
Din şaua lui c a căutat,
din şaua lui a rânduit bătaia,
din şaua lui şi arcul mânios,
din şaua lui se va stârni
tot cel făcut să-alunge de istov.
5
Şi fi-vor ei precum războinicii
ce calcă tina'n drumuri la război
şi în război s'or rândui,
fiindcă Domnul e cu ei;
şi fi-vor întru totul ruşinaţi
acei ce călăresc pe cai.
6
Voi întări casa lui Iuda
şi voi mântui casa lui Iosif
şi le voi face aşezare;
căci i-am iubit, iar ei vor fi
precum erau când încă nu-i gonisem,
căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor,
Cel ce-i va auzi.
7
Şi fi-vor ei
precum războinicii lui Efraim,
şi inima li se va bucura precum de vin;
şi fiii lor, văzând, s'or veseli
şi inima le va sălta'ntru Domnul.
8
Semn le voi da şi-i voi primi'nlăuntru,
căci Eu îi voi răscumpăra
şi ei s'or înmulţi
precum erau la număr înainte.
9
Şi îi voi semăna printre popoare;
cei depărtaţi şi-or aminti de Mine
şi-şi vor hrăni copiii
şi-apoi se vor întoarce.
10
Şi Eu din nou îi voi întoarce
din ţara Egiptenilor
şi-i voi primi de la Asirieni
şi-i voi aduce'n Galaad
şi în Liban
şi dintre ei nici unul nu va fi
lăsat în părăsire.
11
Şi ei vor trece printr'o mare'ngustă d
şi valurile vor lovi în mare
şi-adâncurile râurilor vor seca
şi dusă fi-va'n depărtare
toată trufia Asirienilor
şi dus va fi sceptrul Egiptului.
12
Iar Eu i-oi întări pe ei
în Domnul, Dumnezeul lor,
şi'n numele Acestuia se vor lăuda,
zice Domnul.