„Insulele neamurilor“ înseamnă toate neamurile care s-au desprins dintr-un trunchi comun, asemenea unor plauri; expresie folosită pentru prima oară în Fc 10, 5 şi 32 (vezi nota).