Trufia este păcatul capital al păgânilor, pentru care Domnul îi va pedepsi.