Sir 49:14
Nimeni de pe pământ n'a fost făcut să fie ca Enoh,
 ca el, cel ridicat de pe pământ.
Fc 5
Patriarhii de dinainte de potop.
1Aceasta este cartea neamului lui Adam a. În ziua când l-a făcut Dumnezeu pe Adam, după chipul lui Dumnezeu l-a făcut.
2Bărbat şi femeie i-a făcut; şi i-a binecuvântat şi i-a numit cu numele de „om“ în ziua în care i-a făcut.
3Adam a trăit două sute treizeci de ani şi atunci i s'a născut un fiu după asemănarea sa şi după chipul său b şi i-a pus numele Set.
4Zilele pe care le-a trăit Adam după naşterea lui Set au fost şapte sute de ani; şi i s'au născut fii şi fiice.
5Iar de toate, zilele vieţii lui Adam au fost nouă sute treizeci de ani; şi a murit.
6Set a trăit două sute cinci ani şi i s'a născut Enos.
7După naşterea lui Enos, Set a mai trăit şapte sute şapte ani, şi i s'au născut fii şi fiice.
8Iar de toate, zilele lui Set au fost nouă sute doisprezece ani; şi a murit.
9Enos a trăit o sută nouăzeci de ani şi atunci i s'a născut Cainan.
10După naşterea lui Cainan, Enos a mai trăit şapte sute cincisprezece ani şi i s'au născut fii şi fiice.
11Iar de toate, zilele lui Enos au fost nouă sute cinci ani; şi a murit.
12Cainan a trăit o sută şaptezeci de ani şi atunci i s'a născut Maleleil.
13După naşterea lui Maleleil, Cainan a mai trăit şapte sute patruzeci de ani şi i s'au născut fii şi fiice.
14Iar de toate, zilele lui Cainan au fost nouă sute zece ani; şi a murit.
15Maleleil a trăit o sută şaizeci şi cinci de ani şi atunci i s'a născut Iared.
16După naşterea lui Iared, Maleleil a mai trăit şapte sute treizeci de ani şi i s'au născut fii şi fiice.
17Iar de toate, zilele lui Maleleil au fost opt sute nouăzeci şi cinci de ani; şi a murit.
18Iared a trăit o sută şaizeci şi doi de ani şi atunci i s'a născut Enoh.
19După naşterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani şi i s'au născut fii şi fiice.
20Iar de toate, zilele lui Iared au fost nouă sute şaizeci şi doi de ani; şi a murit.
21Enoh a trăit o sută şaizeci şi cinci de ani şi atunci i s'a născut Matusalem.
22Şi după naşterea lui Matusalem a umblat Enoh cu Dumnezeu c două sute de ani şi i s'au născut fii şi fiice.
23Iar de toate, zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani.
24Şi a umblat Enoh cu Dumnezeu şi nu s'a mai aflat, pentru că Dumnezeu îl strămutase d.
25Matusalem a trăit o sută optzeci şi şapte de ani şi atunci i s'a născut Lameh.
26După naşterea lui Lameh, Matusalem a mai trăit şapte sute optzeci şi doi de ani şi i s'au născut fii şi fiice.
27Iar de toate, zilele lui Matusalem au fost nouă sute şaizeci şi nouă de ani; şi a murit.
28Lameh a trăit o sută optzeci şi opt de ani şi atunci i s'a născut un fiu
29şi l-a numit cu numele de Noe, zicând: „Acesta ne va mângâia în osteneala noastră şi'n durerea mâinilor noastre, ce vine din pământul pe care Domnul Dumnezeu l-a blestemat“.
30Şi după naşterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute şaizeci şi cinci de ani şi i s'au născut fii şi fiice.
31Iar de toate, zilele lui Lameh au fost şapte sute cincizeci şi trei de ani; şi a murit.
32Noe era de cinci sute de ani când le-a dat naştere celor trei fii: Sem, Ham şi Iafet.