Acest ultim stih: profeţie mesianică, înrudită cu aceea a lui Isaia 11, 1-10.