Autorul nu-l cruţă pe Solomon în ceea ce priveşte pasiunea sa pentru femei, îndeosebi la bătrâneţe, când a cedat în faţa celor de alt neam, admiţând chiar temple idoleşti în Israel (vezi 3 Rg 11, 1-8).