Grăsimea era socotită partea cea mai bună din carnea unui animal jertfit.