Adică: a căror inimă nu s'a închinat la idoli (în mentalitatea şi limbajul Vechiului Testament, idolatria era echivalentă cu desfrânarea – infidelitatea femeii faţă de soţul ei).