Posibilă aluzie la războiul cu Amoreii (Ios 10, 10-15).