= Asemenea cu a îngerilor. Mai mult, Moise i-a fost prezentat lui Faraon „drept Dumnezeu“ (Iş 7, 1), aşa cum şi'n faţa lui Aaron trebuie să fie tot ca „Dumnezeu“ (Iş 4, 16).