O seamă din aceste precepte derivă din mentalitatea vremii.