Sir 40:01
Mare zdroabă i s'a hărăzit fiecărui om
 şi jug apăsător pe fiii lui Adam
 din ziua când au ieşit din pântecele maicii lor
 şi până'n ziua când se'ntorc în matca lor obştească.
Ps 89
PSALMUL 89
O rugăciune a lui Moise, omul lui Dumnezeu. a
1Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în neam.
2Mai înainte de a se fi făcut munţii
şi de a se fi plăsmuit pământul şi lumea lui b,
din veşnicie până'n veşnicie c Tu eşti d.

3Să nu-l întorci îndărăt pe om în umilinţă,
Tu, Cel ce ai zis: „Întoarceţi-vă, fii ai oamenilor!“
4Că o mie de ani în ochii Tăi, Doamne e,
sunt ca ziua de ieri care a trecut
şi cât o strajă în noapte f.
5Anii lor vor fi ca o nimica;
el se va trece ca iarba dimineaţa,
6dimineaţa va înflori şi se va trece,
în seară va cădea, se va ofili şi se va usca.
7Că'ntru urgia Ta ne-am istovit
şi'ntru mânia Ta ne-am tulburat.
8Pus-ai fărădelegile noastre înaintea Ta,
veleatul nostru în lumina feţei Tale. g

9Că zilele noastre toate s'au istovit,
întru mânia Ta ne-am istovit,
anii noştri ca un păianjen şi-au depănat povestea h.
10Zilele anilor noştri, în durata lor, sunt şaptezeci de ani,
iar de vor fi'n putere, optzeci de ani;
iar ce e mai mult decât aceştia, trudă şi durere.
Că liniştire i s'a aşternut peste noi şi ne vom domoli j.

11Cine cunoaşte puterea urgiei Tale,
şi'n afara fricii de Tine cine-Ţi va măsura mânia?
12Aşa că fă-mi mie cunoscută dreapta Ta,
şi celor ce'n inima lor şi-au cercat înţelepciunea.
13Întoarce-Te, Doamne; până când?...
şi mângâie-i pe robii Tăi!
14Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta
şi ne-am bucurat şi ne-am veselit
în toate zilele noastre;
15să ne veselim pentru zilele în care ne-ai smerit,
pentru anii în care-am văzut rele.
16Caută spre robii Tăi şi spre lucrurile Tale
şi călăuzeşte-i pe fiii lor;
17şi fie peste noi strălucirea Domnului Dumnezeului nostru
şi lucrurile mâinilor noastre le îndreptează.