Sensul primar al cuvântului grammatévs este acela de „scrib“, „grefier“; prin evoluţie semantică, el a ajuns să însemne şi „om învăţat“, „om studios“, „savant“. Acumularea învăţăturii solide se face pe'ndelete, în timp, fără grabă, într'un climat de detaşare faţă de preocupările practice, de fiece moment, care fărâmiţează nu numai timpul, ci şi gândirea.