Idealul fiilor lui Israel: eliberarea de sub dominaţia sau tirania neamurilor păgâne.