Sir 35:12
căci Domnul e judecător
 şi nu cată la faţa nimănui;
Est 6
CAPITOLUL 6
Aman trebuie să-i dea cinstire lui Mardoheu.
1În noaptea aceea Domnul a alungat somnul regelui, iar acesta i-a zis slujitorului său să-i aducă Cronica însemnărilor zilnice şi să-i citească.
2Şi a aflat însemnările care fuseseră scrise asupra lui Mardoheu, cum îi spusese el regelui despre cei doi eunuci ai regelui, când ei stăteau de pază şi plănuiau să pună mâna pe Artaxerxe.
3Şi a zis regele: „Ce cinste sau răsplată i-am dat eu lui Mardoheu?“ Iar slujitorii regelui au zis: „N'ai făcut nimic pentru el“.
4Şi'n vreme ce regele punea întrebări asupra bunăvoinţei lui Mardoheu, iată că Aman se afla în curte. Şi a zis regele: „Cine e în curte?“ Că Aman venise în curte ca să-i spună regelui să-l spânzure pe Mardoheu în spânzurătoarea pe care o pregătise.
5Slujitorii regelui au zis: „Iată, în curte stă Aman“. Iar regele a zis: „Chemaţi-l!“
6Iar regele a zis către Aman: „Ce-i voi da eu omului pe care vreau să-l cinstesc?“ Atunci Aman a zis întru sine: – Pe cine vrea regele să-l cinstească, dacă nu pe mine?...
7Iar către rege a zis: „Pentru omul pe care regele vrea să-l cinstească
8să aducă slujitorii regelui vestmântul de vison cu care însuşi regele se îmbracă şi calul pe care însuşi regele călăreşte
9şi să-i fie date unuia din nobilii prieteni ai regelui, iar acela să-l îmbrace pe omul pe care regele îl iubeşte şi să-l urce călare pe cal şi să strige pe uliţele cetăţii, zicând: – Aşa i se va da fiecărui om pe care vrea regele să-l slăvească!“ a
10Iar regele a zis către Aman: „Bine ai zis! Aşa fă-i iudeului Mardoheu, cel ce slujeşte la curte; şi să nu laşi pe dinafară nici un cuvânt din cele pe care le-ai spus!“ b
11Aşa că Aman a luat vestmântul şi calul şi l-a îmbrăcat pe Mardoheu şi l-a urcat pe cal şi a străbătut uliţele cetăţii şi a strigat, zicând: „Aşa i se va da fiecărui om pe care vrea regele să-l slăvească!“
12Apoi Mardoheu s'a întors la curte, iar Aman s'a întors acasă cătrănit, cu capul în pământ.
13Aman a povestit soţiei sale, Zereş, şi prietenilor săi cele ce se întâmplaseră, iar prietenii şi femeia sa i-au zis: „Dacă Mardoheu este din neamul Iudeilor şi dacă tu ai început a fi umilit în faţa lui, vei cădea negreşit şi nu vei fi în stare să-i ţii piept, căci Dumnezeul-Cel-Viu e de partea lui“.
14Şi'n timp ce ei încă vorbeau, au venit eunucii şi l-au grăbit pe Aman să se ducă la ospăţul pe care-l pregătise Estera.