Expresia erótima delón s'ar traduce: întrebarea care cuprinde în ea şi răspunsul (un fel de întrebare retorică).