Sir 28:13
Pe clevetitor şi pe cel cu vorba'n doi peri a, blestemaţi-i,
 că pe atâţia i-au nimicit, care trăiau în pace!
Ps 139
PSALMUL 139
Pentru sfârşit. Un psalm al lui David.
1Scapă-mă, Doamne, de omul rău a,
izbăveşte-mă de bărbatul nedrept,
2de cei ce'n inima lor uneltesc nedreptate
şi'n toată ziua războaie pun la cale.
3Limba şi-au ascuţit-o precum a şarpelui;
sub buzele lor, venin de aspidă.

4Păzeşte-mă, Doamne, de mâna păcătosului;
scapă-mă de oamenii nedrepţi,
de cei ce uneltesc să-mi împiedice paşii.
5Cei mândri b mi-au ascuns o cursă,
din funii făcut-au laţ picioarelor mele,
pietre de poticnire mi-au pus în cărare.

6Zis-am către Domnul: – Tu eşti Dumnezeul meu,
pleacă-Ţi auzul, Doamne, spre glasul rugăciunii mele!
7Doamne, Doamne, Tu, puterea mântuirii mele,
Tu mi-ai umbrit c capul în zi de război.
8Din pricina poftei mele, Doamne,
nu mă da pe mâna păcătosului;
sfat au făcut împotrivă-mi,
nu mă părăsi, ca nu cumva ei să se umple de trufie.
9Capul ce li se'nvârte
şi dezgustul buzelor lor să-i acopere d.
10Cărbuni aprinşi vor cădea peste ei;
în foc îi vei arunca,
în necazuri pe care să nu le poată duce.
11Omul limbut nu va călca drept pe pământ,
omul rău va fi vânat de rele spre pieire.
12Eu ştiu că Domnul îi va face săracului judecată
şi sărmanului dreptate;
13iar drepţii vor mărturisi numele Tău,
împreună cu faţa Ta vor locui cei drepţi.