„A vorovi“: a conversa, a te întreţine cu cineva (ceea ce presupune schimburi de idei).