O traducere literală: „... ca un turn care veghează mortul“ nu capătă nici un sens.