„Turnătoria“ (katápseusma) nu-i doar o acuzaţie falsă (egală cu calomnia); substantivul grecesc derivă din verbul katapseúdomai, care înseamnă, printre altele, „a face o declaraţie falsă pe seama cuiva“ (calomnia e publică, turnătoria e acoperită).