Sir 21:27
Când nelegiuitul îl blestemă pe Satana
 îşi blestemă sufletul. d
Ecc 10
CAPITOLUL 10
Cugetări felurite.
1Muştele muribunde strică dulceaţa uleiului gătit;
un dram de înţelepciune e mai de preţ decât slava cea mare a nebuniei. a
2Înţeleptul îşi are inima de-a dreapta,
iar nebunul îşi are inima de-a stânga. b
3De asemenea, când un nebun merge pe drum,
inima lui duce lipsă c
şi tot ce gândeşte e nebunie. d
4Dacă duhul celui puternic se ridică împotrivă-ţi,
nu-ţi părăsi locul,
căci firea domoală pune capăt păcatelor mari.
5Există un rău pe care l-am văzut sub soare,
ca şi cum fără voie ar fi scăpat de la cel puternic:
6Nebunul pus pe culmile cele mai înalte
şi bogaţii şezând în locuri umile;
7am văzut robi călări
şi domni mergând pe jos ca robii.
8Cel ce sapă groapă va cădea într'însa,
iar cel ce dărâmă gardul va fi muşcat de şarpe.
9Cel ce scoate pietre se va răni cu ele;
cel ce despică lemne se va primejdui.
10Dacă securea s'a tocit şi nu i-ai ascuţit tăişul,
îţi trebuie putere'ndoită;
iată că înţelepciunea omului e de prisos.
11Dacă şarpele muşcă înainte de a fi descântat,
atunci descântătorul n'are nici un folos.
12Cuvintele unei guri înţelepte aduc bunăvoinţă,
iar buzele nebunului îl vor înghiţi;
13începutul cuvintelor gurii lui e nebunie,
iar sfârşitul spuselor sale e rătăcire rea.
14Nebunul înmulţeşte cuvintele.
Omul nu ştie ceea ce a fost
şi nici ce va fi după el; cine-i va spune?
15Osteneala îl oboseşte pe cel nebun,
pe el, care nu ştie drumul spre cetate.
16Vai ţie, cetate al cărei rege e tânăr
şi ai cărei dregători mănâncă dimineaţa!
17Fericită eşti, tu, ţară al cărei rege e fiu de neam bun
şi ai cărei dregători mănâncă la vreme
ca să prindă puteri, iar nu să se facă de râs e!
18Din pricina lenei se povârnesc grinzile
şi prin zăbava mâinilor se prăbuşeşte casa.
19Pâinea se face pentru a râde,
vinul îi veseleşte pe cei vii,
dar de bani ascultă totul.
20Chiar în cugetul tău, nu-l blestema pe rege
şi'n taina cămării tale nu-l blestema pe cel bogat,
căci pasărea cerului poate duce glasul
şi întraripata va spune ce-ai zis.