În mentalitatea vremii, bogăţia era rodul binecuvântării cereşti.