Pentru versetele 18, 19 şi 21 vezi nota de la 11, 16.