Folosit de Sf. Grigorie de Nazianz, cuvântul próslepsis are şi un înţeles special: acţiunea (lui Dumnezeu) de a Se face om. Aşadar, dacă omul se teme de Dumnezeu, Dumnezeu răspunde prin a deveni, ca prim pas, „om de omenie“, pasul următor fiind iubirea ca răspuns la înţelepciune (vezi versetul următor).