Îndemnul trimite la Proverbe 10, 28: „... anii necredincioşilor se vor împuţina“.