Sir 14:21
cel ce'n inima lui cugetă la căile înţelepciunii d
 şi-i cercetează tainele;
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-1