Sir 14:13
Înainte de a muri, fă-i bine prietenului tău
 şi, după cât poţi, întinde-i mâna şi dă-i-o.
Tob 4
Poveţele lui Tobit către fiul său. Cei zece talanţi lăsaţi cândva la Gabael.
1În ziua aceea şi-a adus aminte Tobit de argintul pe care i-l lăsase, spre păstrare, lui Gabael din Regheşul Mediei
2şi şi-a zis întru inima sa: „Iată că mi-am cerut moartea; de ce nu l-aş chema pe Tobie, fiul meu, ca să-i spun de argintul acesta înainte ca eu să mor?“
3Şi l-a chemat pe Tobie, fiul său, care i-a venit aproape, şi i-a zis: „Să mă îngropi cu cinste. Cinsteşte-o pe mama ta şi n'o părăsi câte zile vei avea; fă pentru ea ceea ce-i face plăcere şi'ntru nimic să nu-i întristezi duhul.
4Adu-ţi aminte, fiul meu, că multe primejdii a îndurat ea pentru tine la vremea când tu erai în pântecele ei. a Iar când va muri, tu s'o îngropi alături de mine, în acelaşi mormânt.
5În toate zilele vieţii tale, fiul meu, adu-ţi aminte de Domnul. Nu te învoi cu păcatul, şi nici cu încălcarea poruncilor Lui. În toate zilele vieţii tale fă fapte de dreptate şi nu umbla în căile nedreptăţii.
6Că dacă tu făptuieşti adevărul, vei izbândi în lucrările tale
7aşa cum [izbândesc] cei ce făptuiesc dreptatea.
Fă milostenie din bunurile tale, iar ochiul tău să nu fie invidios atunci când faci milostenie b; nu-ţi întoarce faţa de la nici un sărac, iar faţa lui Dumnezeu nu se va întoarce de la tine.
8Fă milostenie după cât ai; dacă ai puţin, nu-ţi fie teamă să faci milostenie din acest puţin;
9că bună comoară îţi agoniseşti pentru ziua necazului,
10fiindcă milostenia izbăveşte de moarte şi e o stavilă în calea spre'ntuneric;
11căci tuturor celor ce o fac, milostenia le este un prinos de preţ în faţa Celui-Preaînalt.
12Păzeşte-te, fiule, de orice fel de desfrânare şi, înainte de toate, ia-ţi o femeie din seminţia părinţilor tăi; nu-ţi lua femeie străină, care nu este din seminţia tatălui tău, fiindcă noi suntem fiii profeţilor. Adu-ţi aminte, fiule, de Noe, de Avraam, de Isaac, de Iacob, părinţii noştri de baştină; fiecare din ei şi-a luat femeie de un neam cu el şi toţi au fost binecuvântaţi în copiii lor, iar seminţia lor va moşteni pământul.
13Aşa că, fiul meu, iubeşte-ţi fraţii, şi'n inima ta nu-i dispreţui, din trufie, pe fraţii tăi, pe fiii şi pe fiicele poporului tău prin a nu-ţi lua o soţie dintre ei; fiindcă trufia poartă într'însa prăbuşire şi multă neaşezare, iar netrebnicia c, umilinţă şi mare lipsă; să ştii că netrebnicia e mama foamei.
14Plata oricărui om care ţi-a muncit să nu rămână la tine peste noapte, ci dă-o de îndată; iar dacă tu Îi vei sluji lui Dumnezeu, vei fi plătit. Ia aminte, fiule, în toate faptele tale, şi arată-te binecrescut în toate purtările tale.
15Nimănui să nu-i faci ceea ce tu urăşti. Nu bea vin pân' la beţie, iar beţia să nu te însoţească pe drum.
16Din pâinea ta dă-i celui flămând, iar din hainele tale, celor goi. Fă milostenie din tot ce-ţi prisoseşte, iar ochiul tău să nu invidieze când faci milostenie.
17Presară-ţi pâinile pe mormântul drepţilor d, dar păcătoşilor să nu le dai.
18Caută sfatul cuiva care e înţelept şi nu dispreţui nici un sfat folositor.
19În orice prilej binecuvintează-L pe Domnul Dumnezeu şi cere-I ca drumurile tale să fie drepte şi ca toate cărările şi planurile tale să izbândească, de vreme ce lumea'ntreagă nu are sfat bun; ci Domnul este Cel care dă tot binele şi umileşte pe cine vrea. Şi acum, fiul meu, adu-ţi aminte de poruncile mele, iar ele să nu ţi se şteargă din inimă.
20Şi acum, fiul meu, îţi fac cunoscut că eu am lăsat, spre păstrare, zece talanţi de argint la Gabael, fiul lui Gabri, din Regheşul Mediei.
21Nu-ţi fie teamă, fiule, că am rămas săraci; tu ai o mare bogăţie dacă te temi de Dumnezeu, dacă fugi de orice păcat şi dacă faci ceea ce e bun înaintea Domnului, Dumnezeului tău“.