= Şi-o întoarce de la cei care-i aşteaptă ajutorul.