„Învăţătura“ (paidéia): exerciţiul de a dobândi cunoaştere prin studiu; educarea spiritului.