„Răul“ (aici): starea proastă, suferinţa, necazul, inima-rea.