Prin „blasfemie“ se înţelege, de obicei, o insultă sau o ocară la adresa a tot ceea ce e sfânt.