Originea divină a înţelepciunii este teza fundamentală a cărţilor sapienţiale. „În veac“: în veşnicie.