Rut 04:13
Atunci Booz a luat-o pe Rut, iar ea i-a devenit soţie. El a intrat la ea, iar Domnul i-a dat ei rod şi a născut un fiu.
Ps 126
PSALMUL 126
O cântare a treptelor.
1De n'ar zidi Domnul casa,
în zadar s'ar osteni ziditorii a;
de n'ar păzi Domnul cetatea,
zadarnic ar veghea-o paznicul.

2Zadarnic vă sculaţi de dimineaţă,
voi, cei ce mâncaţi pâinea durerii;
sculaţi-vă după ce v'aţi odihnit,
atunci când El le-a dat iubiţilor Săi somnul.

3Iată, fiii sunt moştenirea Domnului,
răsplata rodului pântecelui.
4Ca nişte săgeţi în mâna viteazului,
aşa sunt fiii părinţilor aprigi.
5Fericit e omul care-şi va sătura dorul cu ei;
nu vor fi ruşinaţi când le vor grăi duşmanilor în poartă.