Ps 149:05
Lăuda-se-vor cuvioşii întru slavă
şi'n aşternuturile lor se vor bucura.
Nu există nici o înregistrare pentru capitolul VT-Ps-41