Ps 149:03
Să laude numele Lui în horă b;
din timpane şi din psaltire să-I cânte.
Ps 150
PSALMUL 150
Aliluia.
1Lăudaţi-L pe Dumnezeu întru sfinţii Lui,
lăudaţi-L întru tăria puterii Lui.
2Lăudaţi-L întru puterile Lui,
lăudaţi-L după mulţimea slavei Lui.
3Lăudaţi-L în glas de trâmbiţă,
lăudaţi-L în psaltire şi'n alăută.
4Lăudaţi-L în timpane şi în horă,
lăudaţi-L în strune şi în flaute a.
5Lăudaţi-L în ţimbale bine răsunătoare,
lăudaţi-L în ţimbale de strigare.
6Toată suflarea să-L laude pe Domnul!
Aliluia!