Textul original permite şi traducerea: „lauda Lui în Biserica sfinţilor“ şi se poate referi, profetic, fie la Biserica luptătoare, alcătuită din creştini, care erau numiţi „sfinţi“ (vezi şi în Liturghie: „Sfintele, sfinţilor!“), fie la Biserica triumfătoare, cea din cer.