Ps 142:06
Spre Tine mi-am întins mâinile;
sufletul meu era însetat după Tine ca un pământ fără apă.
8Domnul este întărirea poporului Său
şi ocrotitor al mântuirii unsului Său c.
9Mântuieşte poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta;
păstoreşte-i şi înalţă-i până'n veac.