Avva Dorotei: Prin „Babilon“ se înţelege „zăpăceală“; prin „fiica Babilonului“ se înţelege „duşmănie“. Sufletul mai întâi se zăpăceşte şi apoi naşte păcatul, care-i devine duşman prin ticăloşia lui. Cele două fericiri le sunt adresate celor ce îi vor întoarce „fiicei Babilonului“ păcatul înapoi şi-i vor zdrobi de piatră pruncii, adică gândurile viclene încă în faşă, nedându-i răului timp să crească şi să lucreze un rău mai mare; iar „piatra“ este Hristos, Cel ce nimiceşte păcatul.