Ps 135:25
Cel ce dă hrană la tot trupul,
că în veac este mila Lui.

Ps 146
PSALMUL 146
Aliluia. Al lui Agheu şi Zaharia.
1Lăudaţi-L pe Domnul, că bun lucru este un psalm;
dulce să-I fie Dumnezeului nostru lauda.
2Când Domnul va zidi Ierusalimul,
El la un loc îi va aduna pe risipiţii lui Israel,
3El, Cel ce-i vindecă pe cei cu inima zdrobită
şi le leagă la un loc frânturile a,

4Cel ce numără mulţimea stelelor
şi pe toate le cheamă pe nume b.
5Mare este Domnul nostru şi mare Îi este tăria
şi priceperii Sale nu-i este hotar.
6Domnul îi ia asupra Sa pe cei blânzi,
dar pe cei păcătoşi pân'la pământ îi smereşte.

7Începeţi cântare Domnului prin cântare de laudă,
în alăută cântaţi-I Dumnezeului nostru,
8Celui ce cu nori înveleşte cerul,
Celui ce pregăteşte ploaie pământului,
Celui ce'n munţi face să răsară iarbă
şi verdeaţă spre slujba oamenilor,
9Celui ce le dă animalelor hrana
şi puilor de corb care pe El Îl cheamă.
10Nu în puterea calului Îi este vrerea,
nici în gleznele omului bunăvoirea.
11Bunăvoirea Domnului este în cei ce se tem de El
şi în cei ce nădejdea şi-o pun în mila Lui.