Ps 134:15
Idolii neamurilor sunt argint şi aur,
lucruri de mâini omeneşti:
Ps 113
PSALMUL 113
Aliluia.
1Când a ieşit Israel din Egipt
şi casa lui Iacob din mijlocul unui popor barbar,
2Iudeea a devenit locaşul Său cel sfânt,
Israel, stăpânirea Lui.
3Marea a văzut şi a fugit,
Iordanul s'a întors înapoi;
4munţii au săltat ca berbecii,
şi dealurile ca mioarele a.
5Ce ţi-a venit, mare, de ai fugit?
dar ţie, Iordane, de te-ai întors înapoi?
6dar vouă, munţilor, de aţi săltat ca berbecii?
dar vouă, dealurilor, ca mioarele?
7De faţa Domnului b a tremurat pământul,
de faţa Dumnezeului lui Iacob,
8Cel ce a prefăcut stânca în iezer de răcoare
şi piatra în izvoare de apă.
9Nu nouă, Doamne, nu nouă,
ci numelui Tău să-i dai mărire,
pentru mila Ta şi adevărul Tău,
10ca nu cumva să zică păgânii:
„Unde este Dumnezeul lor?“
11Dar Dumnezeul nostru este în cer;
în ceruri şi pe pământ
pe toate câte le-a vrut le-a făcut.
12Idolii neamurilor sunt argint şi aur,
lucruri de mâini omeneşti:
13gură au şi nu vor grăi,
ochi au şi nu vor vedea,
14urechi au şi nu vor auzi,
nări au şi nu vor mirosi,
15mâini au şi nu vor pipăi,
picioare au şi nu vor umbla,
cu gâtlejul lor nu vor glăsui.
16Cum sunt ei să fie cei care-i făuresc
şi toţi cei ce se încred în ei!
17Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul:
El este ajutorul şi apărătorul lor;
18casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul:
El este ajutorul şi apărătorul lor;
19cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul:
El este ajutorul şi apărătorul lor.
20Domnul Şi-a amintit de noi şi ne-a binecuvântat:
a binecuvântat casa lui Israel,
a binecuvântat casa lui Aaron,
21i-a binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul,
pe cei mici împreună cu cei mari.
22Domnul să vă dea mai mult decât aveţi,
vouă şi copiilor voştri!
23Voi sunteţi binecuvântaţii Domnului,
Cel ce a făcut cerul şi pământul.
24Cerul cerului este al Domnului,
dar pământul l-a dat fiilor oamenilor.
25Nu morţii Te vor lăuda pe Tine, Doamne,
nici careva din cei ce se pogoară în iad,
26ci noi, cei vii, noi Îl vom binecuvânta pe Domnul
de acum şi până'n veac c.