Ps 134:04
că pe Iacob Şi l-a ales Domnul,
pe Israel să-I fie moştenire.

Is 41
Cineva vine în numele Domnului. Israel şi Cel ce l-a ales. Căderea idolilor.
1
Înnoiţi-vă a pentru Mine, voi, insulelor b,
că principii puterea şi-o vor primeni;
apropie-se şi'mpreună să grăiască!,
atunci judecată c vor rosti.
2
Cine din Răsărituri a stârnit dreptate
şi la picioarele Lui a chemat-o
aşa ca ea să poată umbla? d
cine-o va pune'n faţa neamurilor
şi regi va înspăimânta
şi săbiile lor le va da de pământ
şi arcurile lor le va azvârli ca pe nişte vreascuri?
3
Şi El le va urmări;
în pace vor trece căile picioarelor Lui.
4
Pe toate acestea, cine le-a lucrat şi le-a făcut?
El a chemat-o,
Cel ce dintru'nceputul neamurilor o cheamă:
Eu, Dumnezeu, Cel-Dintâi şi celor viitoare: EU SUNT e.
5
Văzut-au neamurile şi s'au temut,
marginile pământului s'au tulburat
şi s'au apropiat
şi împreună au venit,
6
fiecare judecând să-şi ajute vecinul şi fratele.
Şi cineva va zice:
7
Meşterul s'a întărit,
ca şi fierarul ce bate cu ciocanul
şi care va spune cândva:
„E lucru bine încheiat;
l-au strâns în cuie,
le vor bate bine
şi ele nu se vor clinti...“.
8
Dar, tu, Israele, tu eşti Iacob, servul Meu
pe care Eu l-am ales,
seminţia lui Avraam pe care am iubit-o,
9
pe care de la marginile pământului am luat-o
şi de pe ale cărei înălţimi te-am chemat
şi ţi-am zis:
– Sluga Mea eşti tu,
pe tine te-am ales
şi nu te-am părăsit.
10
Nu-ţi fie teamă, că Eu cu tine sunt;
nu te rătăci, că Eu sunt Dumnezeul tău
Cel ce te-am întărit
şi te-am ajutat
şi cu dreptatea dreptei Mele te-am întemeiat.
11
Iată, toţi vrăjmaşii tăi vor fi ruşinaţi
şi înfruntaţi,
că vor fi ca şi cum n'ar fi
şi toţi potrivnicii tăi vor pieri;
12
îi vei căuta
şi oameni care să te batjocorească nu vei afla,
că vor fi ca şi cum n'ar fi;
cei ce se războiau cu tine nu vor fi.
13
Căci Eu sunt Dumnezeul tău,
Cel ce dreapta ta o ţin,
Cel ce-ţi spune:
14
Nu te teme, Iacobe,
tu, Israele cel mic la număr!;
Eu te-am ajutat! zice Dumnezeul tău,
El, Cel ce te mântuieşte, Sfântul lui Israel.
15
Iată, te-am făcut ca un ferăstrău
ce treieră prin roţile carelor de luptă f:
munţi vei treiera,
dealuri vei mărunţi
şi le vei face ca ţărâna
16
şi le vei vântura
şi vântul le va duce
şi spulberul le va risipi;
iar tu te vei veseli întru sfinţii lui Israel.
17
Şi se vor bucura săracii şi nevoiaşii,
că dacă vor căta apă şi nu va fi
şi dacă limba li s'a uscat de sete,
Eu, Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel,
Eu îi voi auzi şi nu-i voi părăsi;
18
ci râuri voi deschide din munţi
şi fântâni în mijlocul câmpiilor
şi pustiul îl voi preface'n bălţi de apă
şi pământul cel însetat în izvoare de ape.
19
În pământ uscat voi sădi cedru şi merişor
şi mirt şi chiparos şi plop alb,
20
pentru ca ei să vadă şi să cunoască
şi să-şi dea seama şi împreună să'nţeleagă
că mâna Domnului le-a făcut pe toate acestea
şi că Sfântul lui Israel le-a dat la iveală.
21
Judecata voastră g se apropie, zice Domnul Dumnezeu;
sfaturile voastre s'au apropiat, zice Împăratul lui Iacob.
22
Apropie-se şi să vă spună ceea ce va să fie;
sau spuneţi-ne pe cele ce-au fost înainte,
iar noi cu luare-aminte vom cunoaşte
pe cele ce-au fost şi pe cele ce vor fi;
23
spuneţi-ne, vestiţi-ne
cele ce vor fi la urmă,
şi vom cunoaşte că voi sunteţi dumnezei;
faceţi bine şi faceţi rău,
iar noi ne vom minuna
şi totodată vom vedea
24
de unde sunteţi voi
şi de unde-s lucrările voastre:
alesu-v'au pe voi urâciune din pământ.
25
Dar Eu l-am ridicat pe cel ce vine din Miazănoapte
şi pe cel ce vine din Soare-Răsare; h
ei cu numele Meu vor fi chemaţi;
să vină voievozii
şi precum lutul olarului
şi ca olarul ce calcă lutul,
aşa veţi fi călcaţi în picioare.
26
Căci cine le va spune pe cele ce-au fost dintru'nceput.
ca să le cunoaştem şi pe cele viitoare
şi să zicem că sunt adevărate?
nu e nimeni care să spună mai dinainte
şi nici cineva care să vă audă cuvintele.
27
Eu stăpânire îi voi da Sionului
şi Ierusalimul îl voi alina pe cale.
28
Că dintre neamuri, iată, nimeni nu este,
iar dintre idolii lor nici unul nu este
care să spună ceva;
şi dacă-i voi întreba: „De unde sunteţi voi?“
nu-mi vor putea răspunde.
29
Căci aceştia sunt „făcătorii“ voştri
şi ei sunt cei ce vă fac să rătăciţi în deşert.