Ps 133:01
Iată, acum, binecuvântaţi pe Domnul,
voi, toate slugile Domnului,
voi, cei ce staţi în casa Domnului,
în curţile casei Dumnezeului nostru.

Ps 121
PSALMUL 121
O cântare a treptelor.
1Veselitu-m'am spre cei ce mi-au zis:
„Să mergem în casa Domnului!“
2Stând erau picioarele noastre
în curţile Tale, Ierusalime,
3Ierusalime, cel ce eşti zidit ca o cetate
ce-şi ţine obştea toată deopotrivă a.
4Că acolo s'au suit seminţiile,
seminţiile Domnului ca mărturie lui Israel,
numele Domnului să-l mărturisească.
5Că acolo s'au aşezat scaune de judecată,
scaune asupra casei lui David.
6Rugaţi-vă pentru cele ce sunt spre pacea Ierusalimului
şi pentru propăşirea celor ce te iubesc.
7Pace fie în puterea ta
şi propăşire în meterezele tale.
8De dragul fraţilor mei şi al vecinilor mei,
pace de-acum grăiam pentru tine.
9De dragul casei Domnului Dumnezeului nostru,
pe cele bune le-am căutat pentru tine.