Fer. Augustin: Simbolic, „de-a stânga“ înseamnă bunurile noastre temporare, în timp ce „de-a dreapta“ se referă la bunurile veşnice. De obicei, prin „mâna Domnului“ sau „dreapta Domnului“ se înţelege „puterea Domnului“, cea care biruie şi mântuieşte. Fiii lui Dumnezeu sunt cei ce stau de-a dreapta Sa. Aşadar, credinţa ta este „dreapta ta“, adică puterea ce-ţi este dată de a te număra printre fiii lui Dumnezeu.