Ps 120:02
Ajutorul meu vine de la Domnul,
Cel ce a făcut cerul şi pământul.
Ps 123
PSALMUL 123
O cântare a treptelor.
1De n'ar fi fost că Domnul era întru noi
– să spună acum Israel –,
2de n'ar fi fost că Domnul era întru noi
când oamenii s'au ridicat împotriva noastră,
3atunci ei de vii ne-ar fi înghiţit
în mânia ce împotriva noastră se pornise;
4apa ne-ar fi copleşit,
sufletul nostru ar fi trecut prin şuvoi,
5aşa ar fi trecut sufletul nostru
prin ape de netrecut a.
6Binecuvântat să fie Domnul,
Cel ce nu ne-a dat pradă dinţilor lor.
7Sufletul nostru ca o pasăre a scăpat
din laţul vânătorilor;
laţul s'a rupt, iar noi ne-am izbăvit.
8Ajutorul nostru este în numele Domnului,
Cel ce a făcut cerul şi pământul.