„Toiag“, în limbajul biblic, semnifică, de fapt, „sceptru“, însemn al regalităţii. Asemenea ungerii, Fiul Îşi primeşte demnitatea împărătească nu de la oameni (deşi, după trup, este „fiul lui David“), ci de la Tatăl, Cel ce stăpâneşte în Sion („Sion“, simbol al locuirii lui Dumnezeu printre oameni).