Literal: „episcopia“, adică funcţia unui demnitar de a supraveghea ceea ce se petrece sub jurisdicţia sa. Cuvântul grecesc episkopé a avut, încă din vechime, şi o conotaţie religioasă, aşa cum s'a impus apoi în creştinism (vezi 1 Tim 3, 2).